Quality

Quality Policy

Vision: To be amongst Turkey’s top 1000 exporters.

Mission: To produce fluid transfer systems by developing flexible and effective solutions.

Values: Cooperation, Human Orientation, Customer Orientation, Continuous Improvement

İBRAŞ  Kauçuk rubber family;

 • By considering the needs of our social stakeholders, by producing fluid transfer systems with developing high technology, aiming to be the leader of the sector in the hose and bellows group;
 • We will implement Quality Management Systems on the basis of continuous improvement in accordance with national and international standards with the strategic management model, and we will progress towards professional excellence by improving production processes.
 • As the fulfillment of customer requirements is our most important priority, we will provide a return by understanding customer expectations and needs correctly, with a zero defect policy, at the appropriate time and by producing appropriate solutions;
 • With the awareness that human resource is the most valuable element; We will promote and expand our employees' individual knowledge, skills and responsibility behaviors by giving them the opportunity to participate in various issues in organizations and to act fairly in the activities carried out in order to increase the motivation of the employees;
 • We will comply with all applicable local and national laws and regulations, act fairly and transparently in all legal relations, act in accordance with moral values;
 • We will pay attention to the confidentiality and protection of the private information of our company, our customers, our employees and other relevant persons and organizations we work with;
 • We will use our limited natural resources and energy efficiently; We will ensure continuous improvement and improvement in harmony with the environment while planning and implementing our activities and we will be transparent while continuing our activities;
 • With the belief that all occupational accidents and occupational diseases are preventable, we will determine the possible accident risks in advance and take the necessary precautions;
 • We will contribute to the development of our suppliers in order to ensure product quality and safety in line with the needs and regulations of the automotive industry;

Together with all our employees, we undertake to establish and maintain the Total Quality Concept in our company by providing the necessary resources in line with our policies and values.

On behalf of All Employees

General manager

İsmail TATAR

Determinated from the top Management, Environment and Occupational Health and Safety Policy has been documented and announced in order to be understood and implemented by the employees. The Environment and Health & Safety Policy we have adopted as İBRAŞ, is based on respecting people and the environment they live in.

Everyone is obliged to do what is necessary within the limits of their authority in order to provide a safe and healthy working environment. One of our most important goals is to protect all our employees and the environment we live in against the possible risks of our activities.

 • To minimize our wastes from our production and other activities, to carry out studies for the prevention of pollution arising from wastes.
 • To implement technologies that give the least waste to the environment and use natural resources effectively, taking into account the environmental effects in investment and process designs.
 • Identifying and assessing of possible hazards, to protect our employees and environment by taking the necessary precautions to prevent those hazards.
 • To share the status and results of the activities concerning the health and safety of our employees with our employees, to ensure the active participation of the employees in the determination and implementation of the necessary measures and improvement studies.
 • To strictly comply with applicable laws, regulations and other requirements regarding Environment, Occupational Health and Safety.
 • To organize training and awareness-raising activities in order to increase employee awareness on issues related to Environment and Occupational Health and Safety.
 • To regularly review our processes and behaviors, to continuously improve them, to measure our impact on people and the environment.
 • To ensure the efficiency of our occupational health and safety and environment program by identifying our weaknesses and potential for improvement.
Social Responsibility Policy

 

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

İBRAŞ KAUÇUK A.Ş, sahip olduğu öz değerlerinin ve ilkelerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi, yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder.
Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate
alarak belirleriz.
Şirketimiz sosyal, çevresel ve ekonomik sorunları, faaliyetlerinin ve paydaşlarıyla ilişkilerinin bir parçası haline getirerek, tüm paydaşlarına karşı etik ve sorumlu davranır.
Sosyal sorumluluk ilkelerinin, sürdürülebilir gelişmenin olmazsa olmazları arasında yer aldığına inanan İBRAŞ KAUÇUK A.Ş, içinde yaşadığı topluma değer sağlamayı temel sorumluluk alanlarından biri olarak görür.
Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır;

 1.  Çocuk işçi çalıştırmanın önlenmesi:Çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmemeyi ve desteklememeyi,
 2. Zorla ve Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi: Hiçbir çalışanımızı hiçbir konuda baskı altında ve borca dayalı çalıştırmamayı, tüm çalışanlarımızın eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam etmeyi,
 3. İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması: Tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmeyi, iş kazalarının önlenmesi için her türlü önleyici tedbiri almayı, çalışanlarımıza yeterli donanıma sahip çalışma ortamı ve temel ihtiyaçlarını karşılayacakları hijyenik her türlü imkânı sunmayı,
 4. Temsil edilme özgürlüğü: Çalışanlarımızın temsil haklarına saygı göstermeyi,
 5. Ayrımcılığın önlenmesi: Çalışanlarımızı istihdam ederken iş yapabilme becerilerini esas almayı, kişilere dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, hamilelik, medeni durum ve fiziksel engel ayrımı yapmamayı,
 6.  Kötü muamele ve tacizin önlenmesi: Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmamayı, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermemeyi,
 7. Ücretler, ödemeler, sosyal haklar ve çalışma saatleri: Tüm çalışanlarımıza yasalar çerçevesinde belirlenen ücret ve sosyal hakları sağlamayı, yasal yönetmeliklerle belirtilen çalışma saatlerine uygun olarak çalışmayı,
 8. Çevrenin Korunması: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunması için çevre dostu politikalar ve standartlar belirlemeyi ve çalışanlarımızı bu konuda bilgilendirmeyi,
 9. Yasa ve diğer yükümlülüklere uyum: Mevcut kanun ve yönetmeliklere, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın kurallarına ve gönüllü olarak uyguladığımız kalite yönetim sistemlerine uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi,
 10. Eğitim: Çalışanların eğitim düzeyi şirketin genel seviyesini belirler mantığıyla, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği & çevre koruma bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için eğitimler düzenleyerek, çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişmesi sağlamayı,
 11. Düzenli İstihdam: Mevcut çalışma ve sosyal güvenlik yasaları çerçevesinde düzenli istihdama yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
 12. Rüşvetin Önlenmesi: Tüm çalışan ve tedarikçilerimizden maddi kazanç sağlayan hiçbir hediye ve ödemeyi hiçbir koşulda kabul etmemeyi ve bu tür taleplerde bulunmamayı, bir sistem çerçevesinde yürütmeyi, devamlılığı sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi, taahhüt ederiz.